Yrkesfagene er en stor utfordring: - Nå kan vi ikke stå ved siden av dem i verkstedet eller på kjøkkenet

Mens de teoretiske fagene forløper mer eller mindre normalt, er de praktiske fagene en stor utfordring.