(Smaalenenes Avis)

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at man kunne spare 110 kroner tur-retur Askim/Oslo ved å kjøpe en Vy-billett til Skotbu istedenfor Oslo, og deretter en Ruter-billett med to soner.

– Det er ingen hemmelighet. Det samme gjelder også fra for eksempel Lier, sa pressevakt i Vy, Kaja Rynning Moen, som også uttalte at folk kan ta toget fra der de vil.

Nå sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby at det ikke stemmer.

– Det er beklagelig at du fikk feil svar, unnskylder han seg.

Misforståelse

Han sier det hele beror på en misforståelse. Da han fikk spørsmålet fra Kaja Rynning Moen i forrige uke, trodde han det var snakk om periodebilletter. Selv om du ikke kan kombinere en enkeltbillett fra for eksempel Askim til Skotbu, med en Ruter-billett, kan du kombinere en periodebillett fra Askim til Skotbu med en Ruter-billett. Det siste gjør at du kan spare 169 kroner i måneden.

– Årsaken til at man ikke kan kombinere enkeltbilletter fra Vy og Ruter er fordi vi har to ulike takstsystem. Vi baserer oss på avstand, mens Ruter baserer seg på soner, forklarer Lundeby.

– Hvorfor kan man kombinere periodebilletter og ikke enkeltbilletter?

– Fordi det er meningen å kombinere ulike transportmidler. Først buss og så tog, sier han og fortsetter:

– Vi har harmonisert periodebillettene for å gjøre det enklere for reisende.

– Men la oss si at folk går av toget på Skotbu, og så på igjen. Får de da gebyr?

– Ikke hvis man tar neste tog. Det er ikke lov til å ta det samme toget, så du kan potensielt få gebyr da ja, men det blir det samme som hvis du kjører 80 km/t i 90-sona. Hvis du ikke blir tatt, får du heller ikke gebyr, svarer han og fortsetter:

– Jeg vet noen har spekulert i dette, men ikke i praksis. Kun i leserinnlegg. Jeg kjenner ikke til at noen har fått gebyr for å gjøre det.

Ny ordning på gang

Om noen år endres praksisen.

– Viken fylkeskommune jobber nå med å utarbeide en ny togavtale i samarbeid med Østfold kollektivtrafikk, Brakar og Ruter, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Om det betyr prisendring, vet man ikke på nåværende tidspunkt, men kontraktsjef i Østfold kollektivtrafikk, Kjetil Gaulen, opplyser at de jobber intenst for å dra i land en avtale om felles pris- og betalingsmodell. Planen er at forslaget skal være i boks i utgangen av 2021, før det skal behandles politisk i Viken fylkesting og i Oslo bystyre. Går alt som planlagt har man det nye systemet klart i 2023.

– Hvorfor ble det ikke diskutert en ordning før Viken ble et fylke, slik at avtalen hadde vært på plass nå?

– Det handler om kostnadsnivået. Vi har sett på nytten, men siden kostnadsnivået var formidabelt høyt, lot vi det ligge. Viken fylkeskommune har tatt opp tråden igjen, svarer Gaulen.

Gammel avtale

Men hvorfor ble ordningen slik den er i dag?

– Årsaken er at Oslo og Akershus inngikk en avtale med Ruter for lenge siden. Den er kostbar for Ruter, men det var naturlig at de samarbeidet siden selskapet allerede opererte i de gamle fylkene, forklarer Gaulen.

Det ble diskutert å lage en tilsvarende ordning hvor man både kunne ta tog og buss innad i Østfold på én billett, men ideen ble aldri realisert fordi man anså det som for dyrt.

– Det ble aldri diskutert fram en endelig pris, men vi hadde snakket om tosifret antall millioner årlig for å ha et slik tilbud innad i Østfold, sier Gaulen og fortsetter:

– Det var aldri et tema å samarbeide med Akershus og Oslo om Ruter. Dette var før Viken var en realitet.