Vrient å få plassert boligen innenfor tomtegrensa - fikk hjelp til å løse problemet

Tiltakshaver søkte om å få avvike planverket på to punkt. Nå er byggefloken løst.