Forsker hevder at lavfrekvent lyd fra vindturbiner kan gi blant annet hjerteinfarkt og pustevansker

Av

Den portugisiske professoren og forskeren Mariana Alves-Pereira holdt onsdag kveld foredrag foran i overkant av 30 mennesker i Rakkestad kulturhus, i regi av Naturvernforbundet i Østfold.