Flere bekymrer seg – inviterer til møte om villsvin og elg

Skogbestyrer Knut Østby, veterinær Nina Gudim og Åsmund Fjellbakk i rovviltavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken skal informere om villsvin og elg.