Vil starte opp en ny tjeneste

Jan-Erik Tveten og Rosmari Neset ønsker å få med seg frivillige som kan hjelpe eldre med praktiske gjøremål.