Som følge av regjeringspartiene og Frps dramatiske deregulering av drosjenæringen står store deler av næringens inntjenings- og eksistensgrunnlag i fare, og med det innbyggernes trygghet for tilgang til helt nødvendige transporttjenester i hverdagen. Særlig blir dette gjeldende i distriktene.

Stortingets vedtak kan ikke fylkeskommunen gjøre noe med. Men fylkestinget i Viken har nå, som første fylkeskommune i landet, vedtatt en forskrift om innføring av eneretter for drosjetransport i fylkets mindre kommuner. På denne måten vil fylkeskommunen sikre distriktene et drosjetilbud, også etter Frp og regjeringspartienes deregulering av drosjemarkedet.

Enerettsområdene i forskriften omfatter følgende kommuner: Halden, Aremark, Marker, Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Våler, Vestby, Nesodden, Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll,Nannestad, Hurdal, Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Jevnaker, og Lunner.

Flere geografiske områder enn de som inngår i den nye forskriften burde etter min mening vært omfattet av enerettsmodellen i Viken, men adgangen til å benytte eneretter er av staten dessverre begrenset til å omfatte kommuner der det er et begrenset kundegrunnlag, beregnet ut fra innbyggertall og innbyggertetthet. Forskriften omfatter alle kommuner som kvalifiserer til etablering av enerettsavtaler.

Dereguleringen av drosjenæringen bidrar også til ytterligere negativt press på lønns- og arbeidsvilkår i en næring og for en arbeidstakergruppe som allerede sliter med lave lønninger og krevende arbeidsforhold. Ja Fagbevegelsen beskriver den vedtatte dereguleringen av drosjemarkedet som “en oppskrift på sosial dumping”!

Viken fylkeskommune vil bruke den nye forskriften og kontraktene for enerettsavtalene til å sikre de reisendes tilgang på et transporttilbud av høy kvalitet. I kontraktene for enerettene vil det bli stilt krav til at drosjeselskapene skal oppfylle Viken fylkeskommunes høye standardkrav knyttet til miljø og arbeidsvilkår.