Kristian, Anna og Odin Johannes sine tanker om julen.