– Vi søker rett og slett midler til en real vitamininnsprøytning

Rakkestad Næringsråd har søkt om en tiltakspakke på 250.000 kroner til lokalt næringsliv.