I et leserbrev av Anne Karin Gammelsrud med overskriften Økonomi foran pasientbehov, blir jeg sitert på at vi ikke har råd til å bygge mer. Temaet er nytt sykehjem og dimensjoneringen av dette.

Les også: Økonomi foran pasientbehov

La det være klart, økonomi går ikke foran pasientbehov. Tvert imot er det slik at skal vi kunne ta hensyn til pasientbehov, må vi tenke økonomi. Slutter vi å tenke økonomi vil de som har størst behov merke det først.

Videre er det ikke slik at vi ikke har jobbet med helse og omsorgstjenesten siden vi innførte eiendomsskatten i 2012. I siste kommunestyremøte hadde vi en lang melding om dette. Der redegjøres det for bygging av omsorgsboliger, fokus på rehabilitering, velferdsteknologi, og tilknytning til responssenter. Det står også at vi kan starte bygging av nytt sykehjem i 2020. Nå i mai starter byggingen av omsorgsboligene ved Alleen i Sentrum, Siden Arbeiderpartiet fikk ordføreren i 2011 har vi bygget opp disposisjonsfondet fra under tjue, til om lag 100 millioner kroner. Alt dette er en forutsetning for å lykkes med å løse de utfordringene i står overfor.  Vi kan ikke møte fremtidens utfordringer med gårsdagens løsninger.

Kunnskap er viktig, og vi politikere har ikke sittet på egenhånd og kommet frem til at 65 plasser på Skautun er det vi trenger. Dette er et resultat av et tett samarbeid med fagpersoner, og det er et resultat av beregninger vi har fått utført av KS. I dette arbeidet har vi hatt fokus på at vi blir flere eldre, men kanskje først og fremst at det ikke bare er eldre som trenger en god helse og omsorgstjeneste. Det er viktig å merke seg at vi legger til rette for å bygge 40-50 omsorgsboliger i tilknytning til det nye sykehjemmet. Dette er også boliger som vil gi trygghet, pleie og omsorg til de som trenger det. Regner vi disse med i plasser på Skautun er vi godt over hundre.

 Vi snakker ikke om at folk bo hjemme lenger, men at folk kan bo hjemme lenger. Det må være målet. Det gir verdighet og livskvalitet for den enkelte, og det gjør at vi har mer ressurser å bruke på de som ikke kan bo hjemme, men som må bo på sykehjem. Begge deler er like viktig.

Prosessen har tatt tid, og noe av grunnen er at vi har vært opptatt av å lytte. Lytte på fagpersoner, pasienter og pårørende. Derfor vil jeg gjerne invitere Anne Karin Gammelsrud til en samtale om nettopp fremtidens helse og eldreomsorg. Jeg vil høre hva som er dine tanker rundt det å ta vare på de som trenger det, og hvilke ideer du har for en bærekraftig eldreomsorg. Mange problemer kan løses over en kaffekopp.

Jeg ser frem til samtalen.

Knut-Magne Bjørnstad

Ordførerkandidat for Rakkestad Arbeiderparti