- Vi hører at det blir et lite bygg. Er det plass til hele skolekorpset?

Ingen hadde noe godt svar på Lars Vegard Fosser sitt spørsmål.