– Vi har valgt å følge de nasjonale retningslinjene og gjør ingen ytterligere innstramninger lokalt

Det blir ingen lokale innstramminger i korona-tiltakene i Rakkestad utover de nasjonale koronatiltakene som regjeringen kom med torsdag.