– Vi har skrevet kontrakt og hatt det første møtet med prosjekteringsgruppen

Nå er det avklart hvem som skal føre Skautun-prosjektet videre fram til anbudsfasen.