– Vi har ikke hatt for vane å diskutere enkeltsaker om hvem vi skal ta i mot eller ikke

Rakkestad kommune har blitt spurt om å bosette en flyktning som har familie i Rakkestad. Politikerne ønsket ikke å hastebehandle enkeltsaker og gikk i mot rådmannens forslag.