– Vi er veldig letta over at det ikke ble noe av

Naboene som protesterte mot planene om et slamdeponi i Ertevannveien er glad for å ha fått et endelig svar.