– Vi bruker alle ressurser og alt tilgjengelig mannskap

Dette vinterhalvåret har vært belastende for de mange grusveiene i Rakkestad.