Varsler styrtregn i Rakkestad

Det meldes om fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser og jord- og flomskred.