(Østlands-Posten)

[NETTAVISEN]: Boliglånsrenten kommer etter alt å dømme til å øke kraftig i tiden fremover. Det er tydelig etter at Norges Bank varslet en dobbel renteheving torsdag, og varsler at styringsrenten blir tre prosent allerede neste år. Det betyr at styringsrenten øker med over to prosent på litt over et år.

«De neste årene venter vi at boliglånsrenten øker etter hvert som styringsrenten settes videre opp. I 2024 anslår vi at renten på boliglån vil være om lag 4,3 prosent før den faller noe mot slutten av prognoseperioden», heter det i pengepolitisk rapport. Det er en økning på over to prosent sammenlignet med i dag.

Kraftig

Carsten Pihl i Huseierne venter at boliglånstakerne kan vente seg beskjed om økt rente veldig snart.

– Vi venter at bankene starter å annonserer sine rentehevinger torsdag ettermiddag eller fredag. Ved de foregående rentehevingene ser vi at storbankene er tidlig ute med å annonsere renteheving, mens småbankene ofte venter i noen uker. Det betyr at man må se an litt før man velger å bytte bank, skriver Pihl i en melding til Nettavisen.

Rentehevingen: – Dramatisk for unge boligkjøpere

Hvis renten vil øke med over to prosent, slik Norges Bank venter, betyr det veldig mye for en norsk husholdning. For hver million du har i lån, vil en renteheving på 2,1 prosent gir deg økte rentekostnader på 21.000 kroner i året. Det tilsvarer økte rentekostnader på 1750 kroner i måneden.

  • For et boliglån på 1,5 millioner kroner betyr en slik renteheving 31.500 kroner mer i året, eller 2625 kroner mer i måneden.
  • For et boliglån på to millioner kroner betyr en slik renteheving 42.000 kroner mer i året, eller 3500 kroner i måneden.
  • For et boliglån på tre millioner kroner betyr en slik renteheving 63.000 kroner mer i rentekostnader, eller 5250 kroner i måneden.

Norges Bank øker renten med 0,5 prosent

Forståelse

Som Carsten Pihl påpeker, kommer den store renteøkningen samtidig som boutgifter som kommunale avgifter, strøm, forsikring, mat og drivstoff også øker.

– Vi har forståelse for at folk blir bekymret. Folk vil oppleve at de får en strammere økonomi og for mange blir det krevende, men de fleste har økonomi til å klare det, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache på pressekonferansen torsdag.

– Vi må huske på at rentene kommer fra et veldig lavt nivå og er fortsatt lavere enn før pandemien, og arbeidsmarkedet er veldig sterkt, sier hun.

– Vi gjør dette for å få prisveksten ned, og hadde i så fall renten måtte kuttes enda mer seinere, legger hun til.

Samtidig er renten noe du kan gjøre noe med. Pihl ber nå folk prute på boliglånsrenta.

– Vi i Huseierne anbefaler folk å følge med på hva banken gjør og å være en aktiv bankkunde. Mange vil nå oppleve at boliglånsrenten går godt over tre prosent. Da anbefaler vi å prute på renten eller bytte bank!

Føler seg syke

Nettavisen skrev onsdag at en stor andel av nordmenn sier at de er blitt psykisk syke av utsiktene til kostnadsøkninger.

Bankene slår alarm: – Økt inflasjon og rentehevinger påvirker psyken til 700.000 nordmenn

I en pressemelding sier Frp-leder Sylvi Listhaug at hun frykter konsekvensene av den økte renten.

– Jeg er sterkt bekymret for hvordan renteoppgangen vil ramme folk flest og bedrifter som allerede sliter med de ekstreme prisene særlig på drivstoff, strøm og mat. Regjeringen burde hjulpet de som nå sliter ved å sette ned avgiftene, slik at folk og bedrifter klarer å få betalt regningene sine. En rekke europeiske land har redusert drivstoffavgiftene i det siste. De har også skyhøy inflasjon og press på renta, skriver hun i en e-post.