– Det er ganske betydelige mengder med nedbør som har kommet. Vi har ikke lavt grunnvann lenger

Ved Sander vannverk ble det mål 33,0 mm nedbør fra fredag klokken 8 til mandag klokken 8.