– Våre prioriteringer kommer til å føre til at noen dør

På Sykehuset Kalnes er legene forberedt på å måtte ta tøffe valg hvis korona-epidemien fører til at mange har behov for innleggelse.