– Svært høyt avvik fra normalen i Rakkestad

Denne januarmåneden er langt mildere enn hva som er normalt for Rakkestad, ifølge klimaforsker.