Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer nå 56 000 personer over hele landet til å delta i en ny undersøkelse. De vil undersøke hvor ofte bakterier, virus og parasitter i drikkevannet fører til magesyke.

I løpet av neste uke vil rundt 100 innbyggere i Rakkestad få tilsendt et invitasjonsskriv.

Studien er landsdekkende, men Østfold er først ut. For Østfold er Rakkestad, Moss, Halden, Aremark, Spydeberg og Eidsberg kommune trukket ut til å være med i studien.

I Norge får enkelte magesyke av drikkevannet – med forbigående symptomer som diaré, kvalme og oppkast. Siden de færreste får til lege for dette, vet man ikke hvor mange som blir syke av drikkevannet. For første gang skal FHI kartlegge omfanget.

Sykdomsutbrudd hvert år

Prosjektet skal gjennomføres i perioden slutten av 2018 til 2020. På vegne av FHI vil norsk Gallup i desember ringe opp enkeltpersoner og spørre om de vil delta i undersøkelsen.

Bare personer som har tilknytning til et vannverk som forsyner minst 20 husstander med vann, vil bli kontaktet, opplyser instituttet i en pressemelding.

Bakterier, virus eller parasitter i drikkevannet fører hvert år til sykdomsutbrudd, der flere personer blir rammet, og spredte sykdomstilfeller, skriver de videre.

Årsaken kan skyldes svikt i vannbehandlingen hos vannverket eller forurensing av vannet under transport fra vannverket til vannkranen hjemme hos folk.

Dårlig vannledningsnett

Ifølge FHI er vannledningsnettet i Norge i dårlig forfatning, noe som øker risikoen for at drikkevannet blir forurenset med sykdomsfremkallende mikrober.

– Vannbåren smitte gir oftest ufarlig og forbigående magesyke, og de færreste kontakter lege. Hittil har det derfor ikke vært mulig å fastslå hvor mange som blir syke av drikkevannet i Norge, sier forsker og prosjektleder Camilla Svendsen i FHI.

Drikkevannsstudien er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet.

Vannledningsnettet i Rakkestad, tall fra SSB:

- 15% av vannledningsnettet er lagt før 1970

- Andel fornyet kommunalt ledningsnett (gjennomsnitt for de siste 3 årene, 2015-2017): 0,5%

- Rakkestad kommune har fire vannverk, tre kommunale og ett privat

- Lekkasjeandelen for Rakkestad, det vannet som går tapt under transport fra vannverket til abonnentene, er på 8,1% - noe som er betraktelig bedre enn landsgjennomsnittet.