Ønsker støtte til nytt trykkavløp: - Vi er helt avhengig av kommunen for å komme videre

Cirka 100 husstander i Rakkestad avventer tilbakemelding fra Rakkestad kommune. De har bedt kommunen om hjelp til å få på plass et nytt nett for trykkavløp, og er avhengig av økonomisk støtte for å komme videre i arbeidet.