Valgte to midlertidige varaordførere

Covid 19 pandemien pågår og utvikler seg, og det er risiko for at også ordfører, varaordfører kan bli smittet. Det er derfor oppnevnt to midlertidige varaordførere for slikt fravær.