– Arbeid er det klart viktigste. Vi har behov for 6.000 stillinger i Østfold

Flinke: – Østfold-kommunene har vært flinke til å følge anmodningene om å bosette flyktninger. Kommunene må selv vurdere om de ønsker flere, mener Aps førstekandidat i Østfold, Stein Erik Lauvås.

Flinke: – Østfold-kommunene har vært flinke til å følge anmodningene om å bosette flyktninger. Kommunene må selv vurdere om de ønsker flere, mener Aps førstekandidat i Østfold, Stein Erik Lauvås.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Stein Erik Lauvås (52) vil fjerne flyseteavgiften og endre den omstridte fraværsregelen, men Arbeiderpartiets toppkandidat i Østfold har kommuneøkonomi som kanskje den viktigste av sine fanesaker.

DEL

– Det er jo kommunene som leverer de aller fleste tjenestene til innbyggerne. Da er kommuneøkonomi utrolig viktig, sier Lauvås.

Han trekker også frem de mange tusen arbeidsplassene som har gått tapt her i fylket de siste årene, og utfordringen som ligger i å erstatte disse med nye.

Vil ikke tvangssammenslå kommuner

– Det viktigste er å sørge for at flest mulig får en hel, fast jobb. Arbeid er det klart viktigste. Vi har behov for 6.000 stillinger i Østfold, og behøver et skikkelig krafttak på den fronten.

52-åringen følger også partiets linje i kommunereformen: Tvang er ikke greit. De kommunene som ønsker det, kan få slippe tvangssammenslåing.

Med sin førsteplass på Ap-lista er han garantert stortingsplass i den kommende perioden. Nummer to på lista er Elise Bjørnebekk-Waagen, mens nåværende stortingsrepresentant Svein Roald Hansen er nummer tre.

– Avgiften ødela Rygge

– I hvilken grad er det behov for flere kommunesammenslåinger i Østfold? Vil du eventuelt jobbe for å få omgjort vedtaket om sammenslåing?

– Kommunene må selv vurdere om det er fornuftig eller ei. De kommunene som er slått sammen med tvang, kan be om at dette blir omgjort med et vedtak i kommunestyret.

– Hvordan vil du eventuelt jobbe for å tilrettelegge for å gjenåpne Rygge? Vil dere fjerne flyseteavgiften?

– Vi har stemt imot flyseteavgiften to ganger, og vedtatt å fjerne denne. Bransjen har sagt at dette er nødvendig for å gjenåpne flyplassen. Avgiften ødela Rygge, vi vil endre det.

– Bør det åpnes for jakt på ulv i Indre Østfold?

– Det bør være en rask og smidig prosess for skadefelling. Ut over det var Ap en del av ulveforliket.

– Bør det tas imot færre eller flere flyktninger til Østfold? Hvor mange?

– Østfold-kommunene har vært flinke til å følge anmodningene om å bosette flyktninger. Kommunene må selv vurdere om de ønsker flere.

Vil endre fraværsregelen

– Vil du ha flere store gårdsbruk eller bør det heller gis mer støtte til de små?

– Dette er ikke enten eller. Jordbruksforhandlingene vil styre dette. Det bør være mulig å drifte gårdsbruk av ulik størrelse og med ulik produksjon. Vi ønsker å forsøke å ivareta denne helheten.

– Bør eiendomsskatten fjernes? I så fall – hvordan skal inntektene kompenseres?

– Det bestemmer hver kommune selv.

– Bør fraværsregelen bestå eller fjernes?

– Vi må ha regler som gjør at alle er til stede, men regelen er ingen god ordning slik den er utformet i dag. Vi kan ikke ha det slik at elever må gå til legen hele tida for å få godkjent fravær for en liten forkjølelse.

– Hvordan vil du legge til rette for flere arbeidsplasser?

– Ved å sørge for gode rammevilkår for bedriftene, for eksempel ved å sørge for at de får hjelp til nyskapingsprogrammer, at fylkeskommunene har utviklingspenger og at kommunene har midler nok til å være en motor lokalt. Det er en rekke ting som kan gjøres her.

– Hvilket tiltak mener du er viktigst for å redusere klimautslipp i Østfold?

– Et skikkelig utbygd kollektivtilbud inn til storbyene. Der er det mye å hente, selv om bilen nok vil være viktigst for mange innbyggere i deler av fylket.

Penger på bordet til Riksvei 22

– Bør det etableres flere vindmølleparker?

– Det blir opp til kommunene selv hvis det kommer slike søknader. Dette er det i utgangspunktet ikke Stortinget som bestemmer. Vi forbruker stadig mer energi og trenger mer strøm, men en større satsing på å oppgradere de eksisterende vannkraftverkene vil nok gi større gevinst enn vindmøller.

– Hva vil du gjøre for å bedre tverrforbindelsene i Østfold. Hvilken tverrforbindelse i Indre Østfold bør prioriteres – rv22 Trøgstad–Rakkestad, fv120 Hobøl-Moss eller fv114/115, Trøgstad-Sarpsborg?

– Vi må ha penger på bordet. Alle tre veiene har sin funksjon, men riksveien er den Stortinget skal styre med. Vi må få fortgang på Riksvei 22.

– Er du for eller mot kutt i barnetrygden til familier med høye inntekter?

– Jeg tror vi har en del universelle ordninger som skal være like for alle. Barnetrygden er én av dem.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken