Han er førstekandidat for Østfold Frp og er krystallklar på spørsmålet om hvordan han kan legge til rette for flere arbeidsplasser i Indre Østfold.

– Bedriftsledere trekkes mot kommuner uten eiendomsskatt. Dessuten trekkes næringslivet mot større regioner og bedre veier. slår han fast.

– Du nevner større regioner. Er det behov for flere kommunesammenslåinger i Indre Østfold?

– De fem kommunene som slås sammen, blir en sterk og konkurransedyktig region mot resten av fylket. Jeg ser ingen behov for ytterligere sammenslåing nå, sier Leirstein.

– Vil du eventuelt jobbe for å gjøre om vedtakene om kommunesammenslåing?

– Nei. Jeg er fornøyd med vedtakene som er gjort.

– Hvordan vil du eventuelt jobbe for å legge til rette for at Rygge flyplass kan gjenåpnes?

– For det første vil jeg fjerne flypassasjeravgiften (også kalt flyseteavgiften, red.anm.) Dessuten har jeg snakket med eierne som sier det er viktig at private aktører skal stå for taxfree-salget – i stedet for Vinmonopolet. Det er en sak jeg støtter fullt ut.

– Bør det åpnes for jakt på ulv i Østfold?

– Ja, absolutt. Jeg mener det er helt uakseptabelt å ha ulv nær folk og husdyr. Det bør ikke være en eneste ulv i fylket, sier Leirstein bestemt.

– Bør Østfold ta imot flere eller færre flyktninger?

– Færre. Frp vil sette på bremsene kraftig. Østfold-byene ligger høyt når det gjelder mottak av antall flyktninger.

– Hvorfor vil du begrense antallet?

– Fordi vi må integrere de vi har tatt imot, sier Leirstein bestemt.

– Vil du ha flere, store gårdsbruk eller i stedet gi mer støtte til de små?

– Det må egentlig bøndene finne ut av selv. Men jeg mener bønder med små arealer skal få lov til å selge eller forpakte bort jorda til naboen. Det er få bønder i dag som bare lever av jordbruk. Større gårdsbruk er mer lønnsomme og bidrar til at de som driver disse, kan leve av det.

– Bør eiendomsskatten fjernes?

– Ja. Dessuten mener jeg at kommunene skal fratas muligheten til å bestemme dette selv. Vi skal ikke ha eiendomsskatt i Norge. Det bidrar til at bedrifter etablerer seg i kommuner uten denne skatten. Dessuten velger boligkjøpere kommuner uten eiendomsskatt.

– Hvordan vil du kompensere kommunens inntektstap hvis de mister eiendomsskatten?

– Gjennom økte overføringer til kommunene. Staten må sørge for at de får nok penger.

– Bør kapasiteten på Østre linje økes? I så fall hvordan?

– Selvsagt bør den økes. Blant annet gjennom flere møtespor – for å få raskere transport av passasjerer og gods.

– Bør fraværsregelen i skolen bestå eller fjernes?

– Den må bestå. Aldri har norske elever vært friskere.

Les også: Disse 16 partiene kan østfoldingene stemme på til valget – har du hørt om alle?

– Hvilket tiltak mener du er viktigst for å redusere klimautslipp i Østfold?

– Landbruket bør få støtteordninger til å investere i mer miljøvennlig utstyr. Dessuten må vi fortsette støtteordningen til el- og hybridbiler. Vannkraft er også en viktig bidragsyter for et bedre miljø.

– Bør det etableres flere vindmølleparker i Indre Østfold?

– Jeg er kjent med vindmøllene som skal oppføres i Marker. Jeg mener det er positivt – og vil bidra til økt selvforsyning av elektrisk kraft.

– Hva vil du gjøre for å bedre tverrforbindelsene i Østfold? Hvilken vei bør prioriteres? Riksvei 22 fra Rakkestad til Trøgstad, fylkesvei 120 fra Hobøl til Moss eller fylkesvei 114/115 fra Trøgstad til Sarpsborg?

– Siden jeg sitter på Stortinget og kun kan gjøre noe for riksveier – og ikke fylkesveier – svarer jeg riksvei 22. Den må prioriteres. Det vil si rustes opp. Men samtidig mener jeg fylkesvei 120, mellom Moss og Hobøl, bør omklassifiseres til riksvei- standard. Da tar staten over ansvaret for veien.

– Er du for eller mot kutt i barnetrygden til familier med høye inntekter?

– Der er jeg usikker. Men jeg vil i hvert fall ikke øke den for dem som har best økonomi.

– Hva vil du gjøre for å redusere barnefattigdommen i Østfold – hvor rundt 14 prosent av barna kommer fra familier med lav inntekt?

– Innvandrerfamilier må integreres bedre slik at foreldrene kommer i jobb. Her må vi se på støtteordninger til både barnehage og skole. Flere arbeidsplasser gir arbeid til flere mennesker. Jobb er og blir nøkkelen her, mener Ulf Leirstein.

– Nylig ble det kjent at du er leder for stiftelsen Moss feriekoloni som nå skal granskes. Årsaken er at styremedlemmene har fått høyere honorar enn det som er betalt ut til vanskeligstilte barn. I hvilken grad skader denne saken deg nå i valgkampen?

– Den saken er fullstendig feil framstilt i media. Midlene skal nemlig utbetales neste år, forklarer Ulf Leirstein, førstekandidat for Østfold Frp. Siden 2005 har han sittet på Stortinget. Fra 2001 til 2005 var han vararepresentant.

– Er det vanskelig å kombinere familielivet med tilværelsen som stortingsrepresentant?

– Ja. Mange synes nok det. Derfor er det også noen som takker for seg nå. Før i tiden tok stortingsrepresentantene med seg familiene til Oslo. Slik er det ikke lenger. Så svaret er ja. Men det å være stortingsrepresentant er også uhyre interessant og lærerikt, legger han til.

Les også: Vil ha doble togsett og flere togavganger