– Hvem mener du blir Norges neste statsminister?

– Erna Solberg, men vi vil ha regjeringsskifte. Vi vil at regjeringen skal være blågrønn, ikke blåblå.

– Er det noe poeng i det hele tatt for Venstre å stille til valg i Østfold med en partileder som jubler for at flyplassen vår ble nedlagt?

– Spørsmålet ditt er helt feil. Jeg har aldri hørt Trine Skei Grande jubler for nedleggelse eller si at hun er imot flyplass på Rygge. Tvert imot. Jeg skjønner ikke hvor du har det fra?

– Det er flere som har denne oppfatningen.

– Ja, det er riktig at blant annet Arbeiderpartiet hevder slike ting i sin valgkamp, men det er ikke mer sant av den grunn. Ny flyplassdrift er faktisk hovedgrunnen til at jeg selv stiller til valg. Det er en sak som opptar meg mye. Men det er problematisk og slitsomt å stå i det og skulle tilbakevise påstander som er helt feil.

– Hvordan vil du eventuelt jobbe for å tilrettelegge for å gjenåpne Rygge? Vil dere fjerne flyseteavgiften?

– Vi har aldri forelsått flyseteavgift. Det er en helt feil avgift når hensikten er å få ned C02-utslippene. Vi mener det må innføres en mer rettferdig avgift og som harmoniserer med andre land.

– I hvilken grad er det behov for flere kommunesammenslåinger i Indre Østfold? Vil du eventuelt jobbe for å få omgjort vedtaket om sammenslåing?

– Venstre er positiv til kommunesammenslåinger, og vi tar også mye ære for at Trøgstad og Eidsberg er med i den nye storkommunen. Vi mener flere kommuner bør slås sammen.

Så med Venstre i regjering åker også Marker og Skiptvet inn i den nye storkommunen?

– Nei, så bastant kan vi ikke være. Det blir å dra det for langt.

– Bør det åpnes for jakt på ulv i Indre Østfold?

– Ja, det bør åpnes for å ta ut ulv, men den skal ikke utryddes helt.

– Bør det tas imot færre eller flere flyktninger til Østfold? Hvor mange?

– Akkurat nå er det ikke behov for å øke innvandringen. Vi er for en streng, men rettferdig praksis.

– Vil du ha flere store gårdsbruk eller bør det heller gis mer støtte til de små?

– Vi vil gjerne beholde også mindre gårdsbruk.

– Bør eiendomsskatten fjernes? I så fall – hvordan skal inntektene kompenseres?

– Vi er imot eiendomsskatt, men vi vil ikke gå så langt som å forby den, slik Fremskrittspartiet vil.

– Bør kapasiteten på Østre linje økes? I så fall, hvordan skal dette gjøres?

– Vi ønsker oss mer kollektivtrafikk i stedet for å øke trafikken på blant annet E18. At Østre linje dessuten ligger ubrukt mellom Rakkestad og Sarpsborg er akkurat like meningsløst som å ha en flyplass som ikke er i bruk, så, ja, vi ønsker flere tog på Østre linje.

– Bør fraværsregelen for elever i videregående skole bestå eller fjernes?

– Vi mener den bør fjernes.

– Hvordan vil du legge til rette for flere arbeidsplasser i Indre Østfold?

– Her har Venstre gjort en god jobb, og vi har et godt eksempel på dette som besvarer dette. Vi presset fram kravet om biodrivstoff. Dette første til at både Borregaard og Saugbrugs bygde hvert sitt anlegg for biodrivstoff. Samtidig er bussene i nedre Glomma begynt å kjøre på biodrivstoff. Østfold er i ferd med å gjøre det alle sier vi må gjøre: Finne ut hva vi skal gjøre når oljen i Nordsjøen tar slutt. Vi skaper nye grønne arbeidsplasser med Venstre.

– Bør det etableres flere vindmølleparker i Indre Østfold?

– Vi er for vindkraft, men vi er samtidig opptatt av at hver enkelt kommune skal ha det endelige ordet og vi har respekt for den lokale meningen.

– Hva vil du gjøre for å bedre tverrforbindelsene i Østfold. Hvilken tverrforbindelse i Indre Østfold bør prioriteres – rv22 Trøgstad–Rakkestad, fv120 Hobøl-Moss eller fv114/115, Trøgstad-Sarpsborg?

– Jeg mener nok at Fredrikstad og Sarpsborg er i ferd med å vokse sammen til en og samme by, og at dette området trenger en avlastningsvei til E6 som ikke går via Oslo. Derfor mener vi riksvei 111/22 er den viktigste tverrforbindelsen i Østfold og må få penger.

– Er du for eller mot kutt i barnetrygden til familier med høye inntekter?

– Ja, vi er for å bruke barnetrygden på dem som har bruk for den. En flat barnetrygd skaper forskjeller, der noen rike familier ikke trenger den i det hele tatt. Mange velger å la pengene gå rett på konto og betale dem ut når barnet fyller 18. Da er det bedre å bruke pengene på dem som virkelig trenger dem.

– Hva vil du gjøre for å redusere barnefattigdommen i Østfold der vel 14 prosent av ungene kommer fra familier med lav inntekt?

– By og stedsutvikling er også viktig. Skaper vi attraktive bosteder i hele fylket, reduseres forskjellene.

– Unnskyld, men vil ikke mer attraktive bosteder føre til at boligprisene øker og de sosiale forskjellene enda mer?

– ... nei, vi mener ikke det. Vi tror dette tvert imot reduserer forskjeller.