Gå til sidens hovedinnhold

Forlot KrF da de ikke arbeidet aktivt for å endre loven om homofilt ekteskap

Langt på vei enig med Sylvi Listhaug i synet på flyktninger:

Artikkelen er over 4 år gammel

Inger Marit Sverresen (68) var i mange år aktiv i KrF. Nå topper hun Østfold-lista til Partiet De Kristne.

SARPSBORG: – Jeg valgte å gå ut av Kristelig Folkeparti etter at bekjennelsesparagrafen ble endret i 2013. (Må ikke lenger være bekjennende kristen for å representere partiet). Den nye ekteskapsloven, som åpner for ekteskap mellom likekjønnede, bidro i samme retning, da jeg opplevde at KrF ikke arbeidet aktivt for å endre denne. For meg skal ekteskapet være mellom mann og kvinne, sier hun.

Abortspørsmålet, klar støtte til Israel og styrking av forsvaret er andre kjernesaker for De Kristne, påpeker hun.

Slik svarer hun på våre 12 faste spørsmål til Østfolds partitopper:

– Kommunesammenslåinger: Vil du jobbe for å få omgjort vedtaket om sammenslåing av fem IØ-kommuner?

– Vi er opptatt av sammenslåinger skal være frivillige.

Skal skytes

– Hvordan vil du jobbe for å gjenåpne Rygge flyplass? Vil dere fjerne flyseteavgiften?

– Flyseteavgiften bør fjernes, absolutt. Det er en kunstig avgift. Vi vil jobbe for at Rygge skal åpnes igjen så snart som mulig.

– Bør det åpnes for jakt på ulv i Østfold?

– Dagens lov fungerer ikke. Det blir helt feil når man ikke kan felle ulv som har tatt sau. Ulv som tar sau skal skytes.

– Bør det tas imot flere eller færre flyktninger i Østfold? Hvor mange?

– Vi ønsker streng regulering av innvandring. Vi kan ikke ta imot flere enn vi klarer. Det er bedre å hjelpe flyktningene i sine nærområder. Langt på vei er vi på linje med Sylvi Listhaug i dette spørsmålet.

– Vil du ha flere store gårdsbruk eller bør det heller gis mer støtte til de små?

– Vi ønsker levende gårdsbruk over hele landet. Det bør ikke gis støtte til store bruk på bekostning av de små.

– Bør eiendomsskatten fjernes? I så fall – hvordan skal inntektene kompenseres?

– PDK vil gradvis fjerne eiendomsskatten da dette er dobbeltbeskatning.

– Hvordan bør kapasiteten på Østre linje økes?

– Kjenner ikke Østre linje i detalj, men jeg ønsker å gjenopprette forbindelsen til Sarpsborg. Det kunne spare mye biltrafikk og kødannelse.

– Bør fraværsregelen bestå eller fjernes?

– Den nye regelen har hatt god effekt. Den bør bestå. Fraværet har gått ned og skoleresultatene har blitt bedre.

Litt mye klimahysteri

– Hvordan vil du legge til rette for flere arbeidsplasser i Indre Østfold?

–Naturforholdene i Indre Østfold er ypperlig for grønn turisme. IØ ligger dessuten strategisk til langs E18 og med rimeligere næringstomter enn i Oslo-området.

– Hvilket tiltak mener du er viktigst for å redusere klimautslipp i Østfold? Bør det etableres flere vindmølleparker i IØ?

– Alternative metoder for kraftproduksjon er bra, men man må lytte til befolkningen der vindparker skal etableres. Det er mange høyder med lite befolkning i Indre Østfold, så flott hvis vindkraften kan utnyttes. Ellers mener jeg at det er litt mye klimahysteri for tiden. Bilen skal liksom vekk over alt, men vi vet at bilen er helt nødvendig i et område som Indre Østfold.

– Hva vil du gjøre for å bedre tverrforbindelsene i Østfold?

– Vi tror det er viktig å satse tungt på infrastruktur. Og det bør tenkes langsiktig. Jeg bor ved fv. 114 (Tune), som er en tverrforbindelse. Nå skal det grøftes og oppgraderes, men ikke rettes ut svinger som kunne forbedret veien mye.

– Er du for eller mot kutt i barnetrygden til familier med høye inntekter? Hva kan gjøres for å redusere barnefattigdom?

– Skattelette vil være til større hjelp for dem med lav inntekt enn dagens barnetrygd.

FAKTA

  • Inger Marit Sverresen (68)
  • Tidligere leder i Sarpsborg KrF, medlem i kommunestyret i gamle Tune kommune, vara i Sarpsborg kommune og medlem av kontrollutvalget i Sarpsborg i tre perioder.
  • Driver garn- og broderiforretning i Sarpsborg. Bondekone. Tidligere kontormedarbeider og lærer.
  • Fostermor siden 1983.
  • Hobbyer: Lese og strikke.

 

Kommentarer til denne saken