Uventet dekning av kulturskolens budsjettsprekk

Rakkestad kommune satte av 30 millioner kroner til kulturskole. Det var ikke nok.