Ungdom samlet seg – så ble smitten spredd

De siste tilfellene av påvist koronasmitte i Indre Østfold har skjedd i ungdomsmiljø.