Fire dødsulykker i Østfold i 2019

Tall fra Statens vegvesen viser at fire personer omkom på veiene i Østfold i 2019.