Ulvene som har vært sporet i Bograngen-reviret i Åsnes kommune, har blitt felt, og det er verken mulig eller forsvarlig å fortsette fellingsforsøk i Rømskog og i Marker kommune, opplyser Miljødirektoratet fredag.

Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, fikk 15. februar oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) om å gjennomføre ekstraordinært uttak av ulv i Bograngen- og Rømskog-revirene, og de fikk tiden til og med 1. mars.

Lederparet

Fem ulver er felt i Bograngen-reviret. I Rømskog er det antatte lederparet og to valper felt.

– Når lederparet er borte, er flokken antakelig i oppløsning, og det er heller ikke sporingsforhold i området. Med slike forhold er vellykket felling lite sannsynlig, og det vil være umulig å sikre at det ikke er de genetisk viktige ulvene i Setten-reviret som blir felt, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

Det går fram av oppdraget fra KLD at de genetisk viktige ulvene i Setten-reviret ikke skal felles.

Takker SNO og jegere

– Statens naturoppsyn har gjennomført oppdraget på en svært god måte og balansert ut et krevende forvaltningsoppdrag i samarbeid med lokale jegere, sier statssekretær Christian Anton Smedshaug (Sp) i Klima- og miljødepartementet.

– Vi er fornøyde med at det ikke har trukket lenger ut i tid enn nødvendig. Vi vil takke både Statens naturoppsyn og lokale jegere for den innsatsen de har lagt ned, fortsetter han.

To runder i rettssystemet

Lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen skulle opprinnelig ha vart fra 1. januar til og med tirsdag 15. februar, men 30. desember i fjor stoppet Oslo tingrett jakta midlertidig. En måned senere stadfestet tingretten stansen i en ny kjennelse da de kjente vedtaket om felling av inntil 25 ulver innenfor ulvesonen ugyldig.

Staten anket imidlertid kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, som ga dem medhold.