Demonstrerer mot ulvevedtak: - Det er et angrep på dyrevelferden til beitedyra

Østfold Bondelag inviterer bønder, jegere, grunneiere, lokalbefolkning og andre berørte til folkemøte og fakkeltog mot regjeringen ulvevedtak. De mener at overkjøringen av rovviltnemndene må ta slutt.