[Moss Avis] I annonsen ble potensielle kjøpere gjort klart oppmerksom på at behovet for renovering var betydelig, og at kårboligen på gården var i en så dårlig forfatning at den måtte rives.

Det forhindret ikke at eiendommen gikk unna i ekspressfart. Nesten 40 interessenter kom på visning før budkrigen satte i gang for alvor.

44 mål

– Her var det alt fra barnefamilier til entreprenører som kom. Dette er jo en sentralt beliggende eiendom med et stort potensial, og hvor tomten på 44 mål alene har en egenverdi, sier eiendomsmegler Baard Ivan Janitz i Landkreditt Eiendom som håndterte salget.

At småbruket ligger i landlige omgivelser med sentral beliggenhet nær E6 med kort vei til Rygge og Moss, slik det beskrives i prospektet, har nok også bidratt til den voldsomme interessen, tror Janitz.

Kjøperen som kommer fra distriktet må uansett beregne å måtte bruke flere millioner kroner på å sette eiendommen i en brukbar stand.

Får ikke nok

Om interessen for dette aktuelle småbruket var stor, er det slett ikke unikt.

– Vi jo det at interessen for småbruk og landbrukseiendommer generelt er enorm. Det er slik at vi aldri har nok eiendommer å tilby. Småbruk er veldig populært, sier eiendomsmegler Baard Ivan Janitz i Landkreditt Eiendom.