– Det ble stjålet en bil, dabutstyr og annet diverse utstyr til store verdier. Politiet har gjort åstedsundersøkelse, men har foreløpig ikke noen klare spor å gå etter, opplyser lensmann og leder i nærpolitiet i Sarpsborg/Rakkestad Kjetil Lunde.

Ekstra patruljer

Innbruddet har medført at politiet har satt inn ekstra biler i bygda.

– Det er litt bevegelse i Rakkestad for tiden. Om det er mobile vinningskriminelle eller lokale folk som holder på, vet vi foreløpig ikke. De to siste døgn har vi derfor hatt fokus på å ha en del patruljer i Rakkestad. Særlig på spesielle tidspunkter vi i politiet mener det kan være nødvendig å være til stede. Og Industrifeltet er ett av områdene hvor vi følger litt ekstra med på, forteller Lunde.

Ber publikum om hjelp

I tillegg til at det patruljeres mer i Rakkestad nå i tiden før jul, er lensmann Kjetil Lunde også opptatt av å opprettholde det gode samarbeidet med publikum som han vet tidligere lensmann Svein Midtskog og politiførstebetjent Niels Lund hadde før lensmannskontoret i Rakkestad ble lagt ned.

– Det er ikke bortkastet å ringe politiet. Uansett hva slags tips man har. Vi tar imot alt vi kan få. Publikum har oppklart veldig mye for oss tidligere, og det er derfor viktig for oss å fortsette det gode samarbeidet med Rakkestad. Så hvis folk legger merke til noe, spesielle biler, skilt, eller annet, så er det bare til å ringe oss på 02800. Er det krise må det naturligvis ringes nødnummer 112, sier han.

– Dere har altså ikke sett noen sammenheng ennå når det gjelder innbruddene som tidligere er nevnt blant annet hos entreprenøren på Os skole, Rakkestad Autosenter, og de andre lignende hendelsene i Mysen, Spydeberg, Fredrikstad, Sarpsborg, og så videre?

– Det er en del langs den aksen Ski, Rakkestad, Mysen, og så videre. Per i dag har vi ikke grunnlag for å si noe om hva eller hvem det er. Vi har ikke funnet noen fellestrekk og sakene er uoppklarte. Men vi tar som sagt imot alle observasjoner som folk kan ha gjort, påpeker Kjetil Lunde.