Nå blir også denne stien ekstra tilrettelagt

– Det er flere partier hvor det er vanskelig å gå, så vi forsøker å legge det til rette så den blir mer tilgjengelig.