Tullet med å skalere opp figuren og fikk ja

Utenfor Slåttland-bygget på Rudskogen har det kommet opp en statue av et forhistorisk dyr som et resultat av en spøk.