Det ble klart på en pressekonferanse om koronasituasjonen og gjenåpning mandag ettermiddag.

Allerede i forrige uke advarte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om at trinn fire kunne bli utsatt.

På trinn fire i regjeringens gjenåpningsplan kan blant annet universiteter og høyskoler gå tilbake til en stor grad av fysisk undervisning, breddeidretten kan holde på stort sett som normalt, kravet om bordservering oppheves, og et økt antall personer kan være til stede på arrangementer.

Det vil fortsatt eksistere generelle smitteverntiltak og være aktuelt med innreiserestriksjoner.

Arrangementer

Fra midnatt, natt til torsdag 8. juli øker regjeringen antallet på offentlige arrangement der det benyttes koronasertifikat og adgangstest.

Antallet som kan delta på utendørsarrangement med sertifikat og test øker fra 5.000 til 7.000 hvis alle sitter på faste, tilviste plasser og deles inn i kohorter.

Vaksinering

Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert.

En endelig beslutning om dette vil tas i september, opplyser regjeringen.

Folkehelseinstituttet anbefaler at 16- og 17- åringer får tilbud om koronavaksine, etter at alle over 18 år er fullvaksinert.

– Vi ønsker å ha mest mulig kunnskap om effekt og bivirkninger før vi vaksinerer personer under 18 år i Norge. Regjeringen vil derfor vente med en endelig beslutning av vaksinering av 16- og 17- åringer til Folkehelseinstituttet har gjort en ny vurdering i september, sier helseminister Bent Høie (H).

Letter på innreise i slutten av måneden

I slutten av juli er planen å gjøre noen lettelser i innreiserestriksjonene. Alle arbeidsreisende i EØS-området vil da få slippe inn i landet, med mindre de er fra land med svært høyt smittetrykk. Det vil også bli mulig for voksne barn av folk bosatt i Norge å besøke familie.

Fram til nå har familiemedlemmer i nedstigende linje over 21 år ikke hatt mulighet til dette. I tillegg kan ektefeller og barn av arbeidsreisende ektefeller og barn av arbeidsreisende EØS-borgere slippe inn i landet. Det er ikke kjent nøyaktig når dette vil tre i kraft.

Advarte om utsettelse

Allerede i forrige uke advarte helseminister Bent Høie (H) om at trinn fire kunne bli utsatt.

På trinn fire i regjeringens gjenåpningsplan kan blant annet universiteter og høyskoler gå tilbake til en stor grad av fysisk undervisning, breddeidretten kan holde på stort sett som normalt, kravet om bordservering oppheves, og et økt antall personer kan være til stede på arrangementer.

Det vil fortsatt eksistere generelle smitteverntiltak og være aktuelt med innreiserestriksjoner. Statsministeren avviser imidlertid at det er slutt på pandemien i Norge.

– Du vil ikke få meg til å erklære at pandemien er over, sier hun.