Travle dager hos Brødrene Haaby: - Varene forsvinner før de når hyllene

Brødrene Haaby velger å rasjonere etterspurt utstyr som støvmasker, engangshansker og antibac.