Kaos på glatt E18 – seks biler har kollidert

Av

Flere trafikkuhell på nesten samme sted på E18.