Torsdag får Rakkestad sin egen korona-telefon

Møte: Personalsjef Steffen Tjerbo, Seksjonsleder Jeroen de Wit på Skautun, seksjonsleder kommunikasjon Kåre Kristiansen, rådmann Alf Thode Skog og ordfører Karoline Fjeldstad i Rakkestad kommune. Foto: Beate Sloreby

Møte: Personalsjef Steffen Tjerbo, Seksjonsleder Jeroen de Wit på Skautun, seksjonsleder kommunikasjon Kåre Kristiansen, rådmann Alf Thode Skog og ordfører Karoline Fjeldstad i Rakkestad kommune. Foto: Beate Sloreby

Informasjontelefon om smittevern mot koronaviruset er en av flere tiltak som nå er under arbeid

DEL

Korona-viruset er fortsatt under utvikling. Rakkestad kommunes ledelse har onsdag morgen hatt et oppfølgende møte om den pågående situasjonen, informerer rådmann Alf Thode Skog. I den nærmeste tiden arbeids med følgende tiltak:

- Barnehage og skole utarbeider informasjonsmateriell for personell, barn og foreldre i Rakkestadbarnehagen og Rakkestadskolen for hvordan drift og annen aktivitet er tenkt lagt opp i de forskjellige faser av Covid 19 epidemien. Rakkestad kommune henstiller til at råd og veiledning som gis tas hensyn til av alle involverte.

Barnehage og skole utarbeider informasjonsmateriell for personell, barn og foreldre i Rakkestadbarnehagen og Rakkestadskolen for hvordan drift og annen aktivitet er tenkt lagt opp i de forskjellige faser av Covid 19 epidemien. Rakkestad kommune henstiller til at råd og veiledning som gis tas hensyn til av alle involverte.

Helse og omsorg konkretiserer tiltak i aktuelle seksjoner for iverksettelse i forskjellige faser av Covid 19 epidemien – der hensikten er å legge til rette for mest mulig normal og stabil drift og aktivitet i ukene framover. Det informeres løpende om tiltakene.

Korona telefon for ansatte og befolkningen etableres fra 12.3.2020. Telefonnummer tilgjengeliggjøres i morgen tidlig.

Torsdag er det kontaktmøte mellom Rakkestad kommune og legekontorene på Covid 19 situasjonen.

Artikkeltags