Skogselskap tilbyr forskudd til tørkerammede bønder

Glommen Skog vil nå betale for tømmer som leveres før nyttår i et forsøk på å hjelpe tørkerammede bønder.

DEL

– Som en håndsrekning til dem som frykter avlingsskade og tap på jordbruket sitt vil Glommen Skog tilby forskuddsbetaling for drifter som skal hogges i høst eller til vinteren, sier organisasjonssjef i Glommen Skog, Ivar Stuve.

Mange av Glommens andelseiere er også bønder, og Stuve har merket seg at tørken skaper krevende tider for jordbruket.

– Vi har fått med oss at forsommertørken har gjort uopprettelig skade på avlingene i jordbruket innenfor store deler av Glommens område. Mange av våre andelseiere har både jord og skog, og vi har fått forespørsler om muligheter for forskudd for å avhjelpe situasjonen, sier Stuve i en pressemelding til Rakkestad Avis.

Tilbudet går til alle bønder som avtaler hogst i høst og ut 2018.

– I denne situasjonen har vi besluttet å halvere normal rente på forskudd til to prosent for dem som av likviditetsmessige grunner har behov for hjelp, sier Stuve. Tilbudet er ikke uten egeninteresse - behovet for mer tømmer er også en viktig årsak til at Glommen gir bønder incentiver til hogst.

– Tømmermarkedet er for tiden meget sterkt. Det er god etterspørsel og fortsatt gode priser på sagtømmer, sier markedssjef i Glommen, Håkon Bakken.

– Etterspørsel av massevirke er av et omfang vi ikke har sett på mange år, den betydelige prisøkningen ved siste årsskifte og med ytterligere forventet prisøkning inn i høsten gjør hogst meget interessant for skogeier. Det solide prisbildet på tømmer bør skogeierne passe på å utnytte, sier han. Glommen er ikke redde for at det skal være en forbigående opptur, og at de kjøper katta i sekken ved å tilby forskudd på hogst.

– Vi opplever optimisme på alle fronter. Vi tror vi har en del «megatrender» som går i vår favør, som det grønne skiftet, fokus på Bærekraft og en sirkulær økonomi. Vi mener skogbruk er inne i en langsiktig, positiv trend, sier Stuve.

Artikkeltags