Varsler om støy

ARBEID: I kveld og i natt foregår det arbeider på jernbanen mellom Mysen og Sarpsborg.

ARBEID: I kveld og i natt foregår det arbeider på jernbanen mellom Mysen og Sarpsborg. Foto:

DEL

Bane NOR opplyser om at det fra i kveld til i morgen tidlig skal utføres arbeid på en rekke delstrekninger mellom Mysen og Sarpsborg. Dette er et ledd i å modernisere Østfoldbanen og det vil bli utført maskinelt sporvedlikehold på flere delstrekninger på Østre og Vestre linje.

«Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet og fordeling av ballastpukk,» heter det i varselet.

De beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

De forklarer også at ved arbeid på eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar de til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Berørte parter skal være varslet om arbeidene.

Artikkeltags