Thorbjørn og Unni har tatt ledelsen - se bridgeresultatene

Etter andre kveld avrespitturneringen leder paret Thorbjørn og Unni Fjeld med paret Jan Thore Karlsen/Kjell Aadahl på 2.plass.