Terrordømt Krekar-kontakt kan utleveres

Av

Borgarting lagmannsrett slår fast at Østfold-mannen i 40-årene, som er dømt for terror i Italia, likevel kan utleveres, Ifølge NRK.