Brorsons tanke var rett og slett at «Dette burde flere få vite om!», men da kunne ikke faguttrykkene stå i veien.

Hun tok fatt på jobben med å oversette seg selv for å gjøre kunnskapen mer konkret, ved å erstatte ord fra psykologien med dagligtale og velkjente ord fra medisinen. «Den biopsykososiale modellen» ble til «psykologisk immunforsvar», «heuristikker og kognitive fordreininger» ble til ulike «tankevirus» som kunne behandles med «psykologiske vitaminer». De psykologiske vitaminene var egentlig et knippe velkjente psykologiske teknikker hentet fra metakognitiv og kognitiv atferdsterapi.

Brorsons tanke var rett og slett at «Dette burde flere få vite om!», men da kunne ikke faguttrykkene stå i veien. Dermed skrev hun boken Tankevirus (2012), hvor hun formidlet fagkunnskap uten faguttrykk. Boken har senere dannet grunnlaget for forebyggingsprogrammet Tankevirus Skole, mestringskurset Tankevirus og selvhjelpsprogrammet Tankevirus.

Vi har ikke brukt programmene i Rakkestad kommune tidligere, men nå har Tankevirus-appen blitt lansert, og dermed er det blitt tilgjengelig selvhjelp for rakstingen!

Jeg har lastet ned tankevirusappen selv: den er gratis og har små filmer (frisk og ungdommelig produksjon) med gode eksempler og forklaringer på «psykologisk immunforsvar», ulike «tankevirus» vi alle kan streve med fra tid til annen, og «psykologiske vitaminer» som kan hjelpe oss til å få en bedre hverdag. Her er noen smakebiter på innholdet:

Verdens navle virus: Du er i sentrum i ditt liv, på samme måte som andre er sentrum i sitt liv, men dette viruset får deg til å tro at alle andre er like opptatt av deg som det du selv er. Når hendelser skjer rundt deg tror du det er pga. deg: at noen ler høyt, at noen reiser seg og går osv. Viruset kretser så om din rolle og hva du gjorde feil.

  • Tankeleservirus: Viruset får deg til å glemme at du gjetter på hva andre tenker om deg, og får deg til å tro at du VET det og det de tenker er negativt. Andre ler fordi de syns du er latterlig, de går fordi du lukter vondt osv.
  • Baksnakkevirus: Å bli baksnakket av andre vil trolig skje uansett hvor fin person du er, men hva med å baksnakke deg selv? Baksnakkeviruset er som en indre stemme som forteller alt som er feil med deg, litt som «styggen på ryggen» som OnklP sang om. Alt positivt er bare flaks eller tilfeldighet, som kommer til å bli avslørt.
  • Vær perfekt viruset: hvorfor ikke bare være perfekt da? Perfekt kropp, kjæreste, livsstil, utdanning, jobb, hus, ferie osv. Siden tidenes morgen har mennesket strukket seg mot idealer, og det er bra å ønske å bli et bedre menneske, men viruset vil aldri tillate deg å synes noe er bra nok. Det påpeker kun det du burde gjøre bedre, og hekter stadig på flere krav.
  • Tenk hvis virus: Hvorfor er du redd for at vonde ting som en flystyrt skal skje, selv når du vet det er sjelden det skjer? Fordi det er MULIG, og når noe KAN skje, får viruset deg til å tenke at det VIL skje, men glemmer å vurdere sannsynligheten. Når det gjelder gode ting som kan skje, er du derimot langt mer oppmerksom på at sannsynligheten ikke er så stor.

Tankevirus er utviklet for å forebygge eller gi hjelp ved lette til moderate lidelser.

Har vi mer alvorlig strev er det viktig å søke hjelp f.eks. via fastlege.

Med tanke på selvhjelp vil jeg minne om Livsmestringskurset, som gir en innføring i fire ulike temaer innen psykisk helse: søvn og søvnvansker, nedstemthet og negative tanker, uro og bekymringstanker, og selvhevdelse og grensesetting. Det er gratis og åpent for alle: ett tema hver mandag på Dorkas kafé på Familiesenteret. Velkommen!