Tall fra Nav: 200 rakstinger søkte om dagpenger forrige uke

Koronapandemien gjør at dagpengesøknadene velter inn hos Nav i et voldsomt tempo.