Pasientombudet er bekymret for sykehustilbudet Østfolds befolkning har

Artikkelen er over 1 år gammel

«Vi oppfatter at det er en betydelig fare for pasientsikkerheten», skriver Pasient- og brukerombudet om Sykehuset Østfold i årsmeldingen sin for 2017. Situasjonen antas å tilspisse seg når de 17 000 innbyggerne i Vestby får Kalnes som sitt lokalsykehus i mai.