Sykehuset Østfold har i flere år jobbet systematisk for å bli enda bedre på tidlig å fange opp en forverring i almentilstanden til inneliggende pasienter. En måte å gjøre det på, er å bruke kartleggingsverktøyet NEWS (National Early Warning Score).

– Hvert år undersøker vi hvor mange pasienter som blir NEWS-et. I år fikk to seksjoner 100 prosent score, mens tre klarte 90 prosent. Det er veldig bra, sier opplæringskoordinator Richard M. Olsen til Sykehuset Østfolds egne nettsider. Han jobber i fag- og kompetanseavdelingen ved sykehuset.

NEWS-systemet innebærer at ulike vitale parametere måles jevnlig, slik at det er lettere å oppdage endringer hos pasienten tidlig. Tiltak kan deretter iverksettes på tidlig tidspunkt, før pasienten blir kritisk syk. Om pasienten har vært igjennom systemet føres i pasientjournalen, slik at det blir enkelt å følge opp resultatene i etterkant.

Årets nyttårsbarn kom til verden i Østfold 

I 2016 gikk sykehuset over fra et system kalt MEWS til nevnte NEWS.

Fram til da var blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, bevissthet og temperatur med i disse målingene. I det nye systemet er også oksygenmetning og om pasienten får oksygen tatt med.

Sykehuset fikk 9 millioner kroner til forskning

Ansatte blir slitne av sykehuskaoset

Full besøksstopp på fødeavdelingen og nyfødtintensiven ved Kalnes