(Sarpsborg Arbeiderblad)

Mandag klokken 14.00 gikk Sykehuset Østfold i grønn beredskap, skriver sykehuset i en pressemelding. Årsaken er stor pågang av pasienter som trenger smitteisolering, og presset dette medfører på romkapasiteten.

– Nå er det behov for å sette inn ekstraordinære tiltak, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Timeavtaler kan bli utsatt

Hevingen av beredskapen betyr at sykehuset bemanner opp flere senger til pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, og henter ressurser til dette fra den planlagte virksomheten.

– Det kan bety at pasienter som har en ordinær timeavtale, som f.eks. en etterkontroll, kan få sin time utsatt. Om du har time på sykehuset, så skal du møte som normalt med mindre du har fått annen beskjed fra oss, sier Gjessing.

Sykehuset Østfold har gjennom flere uker hatt stor pågang av pasienter. Dette har vært håndtert innenfor rammene for ordinær drift.

Mandag morgen hadde sykehuset 50 flere pasienter enn det er ordinære sengeplasser til. Det var registrert 24 pasienter med influensa og 28 pasienter med covid-19.

Det høye antallet pasienter som krever isolering krever nå nye tiltak. Samtidig er det høyt sykefravær (10,35 prosent) blant medarbeidere i sykehuset.

Innfører flere besøksrestriksjoner

Beredskapen går også utover muligheten til å besøke pasienter ved sengepostene.

– Vi har mange pasienter som må ligge på korridor, og det er mye smitte i samfunnet. Med mindre besøk vil vi redusere smitterisikoen i sykehuset, sier Gjessing.

Besøk må avtales på forhånd med det aktuelle døgnområdet.

Hege Gjessing minner også om at alle besøkende til sykehuset med symptomer på luftveisinfeksjoner må benytte munnbind i tida framover.